Vi spelar enradersspel från kl 10.00 till 11.50 vardagar

 

Lördagar 11 -16

 

Krysset 75# 10

Singelspelet Singel 15

Rövaren 75# 10-20-30

Färg-trean Singel 10

Färg-byggen Färgbricka20

Multi-Jacken 75# 10-20-30

Skattkistan Singel10

Uppdraget 75#

 

Fasta tider Lördagar

Utspel 500/1000 90# 5:- 10:-

11.00 - 12.00- 13.00 15.00 - 16.00

11.30 Jokern

12.30 Noll-lodis 75# 5:-,10:-,15:-,20:-

13.30 18-spelet 75# 20:-

14:00 500/1000/2000

14.30 Färg-lodis Färbricka 20:-

15.30 7:an 15:-

Spelplan för samspel gäller från den 2 januari 2018

Rullande spelplan tillsammans med Sandviken

10:-, 20:-, 30:- 75 #1. ”Triangeln”

Vid bingo på ojämnt nummer utfaller vinsten på full bricka enligt följande:

500: på nr 1

400:- på nr 3, 5, 7

300:- på nr 9, 11, 13, 15, 17

200:- på nr 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

150:- på nr 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

100:- på nr 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75.

Bingo på jämna nummer ger radvinst efter grundvinstlista.

 

5:-, 10:-, 20:- 90 #2. ”Peking”

Rad 1-2 25:- / 50:- / 100:- Full bricka 150:- / 300:- / 600:-

 

10:-, 20:- 75 #3. ”Uppdraget” Bingo på så högt drag som möjligt.

Vinst plan Drag Under59 10:- 20:-

59 25:- 50:-

60 50:- 100:-

61 75:- 150:-

62 100:- 200:-

63 125:- 250:-

64 150:- 300:-

65 175:- 350:-

66 200:- 400:-

67 250:- 500:-

68 300:- 600:-

69 400:- 800:-

70 500:- 1000:-

71 o högre 1000:- 2000:-

Rad 1-4 25:- eller 50:-

15:- 75 # singel 4. ”Singelspelet”

Full bricka inom 59 drag ger 3000:-, inom 60 drag 1500:-,

inom 61 drag 500:- och inom 62 drag 200:- annars 100:-.

 

10:- 20:- 30:- 75 #5. ”Rövaren”

Rad 1. Inom 10 drag 100/200/300 detta drag höjs med 1 drag /dag.

Rad 2.Enligt grundvinstlista

Rad 3.Inom 40 drag 400/800/1200

Rad 4.Enligt grundvinstlista

Full bricka inom 59 drag ger 1000:-, 2000:- eller 3000:- annars enligt grundvinstlista.

 

 

10:- 75 # singel 6. ”Skattkistan”

Full bricka inom 63 drag får den vinnaren som har lägst slutsiffra i vinnande brickas

slutnummer välja en låda bland totalt 12 ”lådor”. Vinsten delas om flera vinnare finns

Vinsterna ligger slumpmässigt och består av följande vinster:

3 st vinster á 250:- 3 st vinster á 300:- 1 st vinst á 400:- 1 st vinst á 500:-

1 st vinst á 600:- 1 st vinst á 700:- 2 st vinster á 1000:-

I vilken låda de olika vinsterna ligger i bestäms av utropsdatorn. Utspelad vinst

kan ej väljas på nytt. När alla 12 vinsterna spelats ut ersätts de med 12 st. nya vinster.

Full bricka över 63 drag ger 100:-

Rad 1-4 ger 20:-

 

 

15:- 75 # 7. ”Jokern 2”

Full bricka på sist draget nummer.

50 5000:- 25 2500:- 15 1500:- 75 750:-

Annars 100:- Rad 1-4 ger 25:-

 

5:-, 10: -, 20:- 90# lägg ”100 ut”

Radvinster, rad 1-2 25:-.

Full bricka 100:- 200:- 400:-

 

15:- 75 # ”7:an”

Rad 1 – 5 700:- på slutsiffra 7.

Radvinst annars 30:- Första raden lodrätt, vågrätt, diagonalt och 4 hörn.

 

10:- 75 #”Dubbel spelet”

spelas vid tidsbrist (ex. vid Bingo Break)

En rad Lodrätt, vågrätt, diagonalt eller 4 hörn.

250:- Dubbel vinst(500:-) på 11, 22, 33, 44, 55 eller 66

Fasta spel

12.00

20:- 75 #”Dagens första spel” 1000:- - 1500:- spelas ut.

Full bricka vid fler än 80 brickor sålda ger 1500:-, upp till och med 80 brickor ger 1000:-

Rad 1-4 ger 25:-

12.30 10:- 20:- 75 # ”15.000:- Jacken”

Full bricka på sist utropat nummer 7.500:- på full bricka nr 1

5.000:- på full bricka nr 11 2.500:- på full bricka nr 22, 33 och 44 1.250:-

på full bricka nr 55, 66 och 70 250:- på resterande nummer

Rad 1 - 4 enligt grundvinst lista

12.45

10:- 75 # singel ”Tian” Alla rader ger 100:-

Full bricka inom 57 drag ger Jackpott som startar på 1.000:-, ökar med 10% av

intäkten. Max värde 44.000:-

13.00

5:- 10:- 90 # ”500:-/1000:- UT”

Rad 1 25:- / 50:-

Rad 2 25:- / 50:-

Full bricka 500:- / 1000:-

13.30

10:- 75 # singel ”Färg-Trean”

Full bricka inom 62 drag ger chansen att välja lådor (vid fler vinnare får den med

lägst slutsiffra välja lådor). Vinsten delas lika mellan vinnarna. Bakom lådorna

döljer sig vinster som är färgmarkerade med tre olika färger (4*3=12 lådor). Så länge

vinnaren får olika färg på lådorna får man välja en till låda. Vinnaren erhåller den

sammanlagda summan av de lådor som har olika färg. Väljs låda två och har samma

färg som nummer ett erhåller man bara vinst från låda nummer ett. Väljs låda tre och

har samma färg som antingen nummer ett eller två erhålls ingen vinst från låda tre.

Lådor som inte betalats ut vänds tillbaka medan lådor som betalats ut inte vänds.

Efter fyra vinstomgångar laddas lådorna om med nya slumpmässiga positioner.

Jackpottvinster är 4*200, 4*400 och 4*800 Rad 1-4 ger 20:-

Full bricka över 62 drag ger 100:-

14.00 5:-, 10:-,20:- 90# ”500:-/1000:-/2000:- UT”

Rad 1 25:- / 50:- / 100:

Rad 2 25:- / 50:- / 100:-

Full bricka 500:- / 1000:- / 2000:-

14.15 20:- 75 # ”18-Spelet”

Radvinster 1-5 rader 800:- på slutsiffra 8

Full bricka på nummer: 18 ger 8000:- Övriga 100:-

I övrigt enligt grundvinstlista. Första raden vågrätt, lodrätt, diagonalt och fyra hörn.

14.30 20:- 75 # Färgbricka”Färgchansen”

Full bricka på rosa ger 150:-, på gul 300:- och på blå 450:-

Rad 1 – 4 enligt grundvinstlista.

15.00 5:- 10:- 90 # ”500/1000 UT”

15.30 10:- 75 # singel ”Färg-Trean”

16.00 5:-, 10:- 90 # ”500:-/1000:- UT”

16.30 10:- 75 # singel ”Tian” Fasta spel

17.00 5:-, 10:- 90 # ”500:-/1000:- UT”

 

17.30 Fyrstadsspelet vardagar med Norrköpng Eskilstuna Sandviken

10:-, 20:- 75 #”Entalet” Full bricka på:

1 = 5.000:- 10.000:- / 11 = 3.500:- 7.000:- / 21 = 2.000:- 4.000:- / 31 = 1.500:- 3.000:- 41 = 1.250:- 2.500:-

Övriga Nr = 500:- 1.000:- Radvinst: = 50:- 100:-

15:- 75 # singel ”Potten”

Full bricka inom 57 drag, startar på 4.000:- och ökar med 10% av omsättningen varje spel.

58 drag 1.500:- och 59 drag 500:- Max upp till 44.000:- Radvinst: 150:-

5:- 10:- 20: 90#”500:- / 1.000:- / 2.000:- ut”

Full bricka 500:-, 1.000:- eller 2.000:- Rad 1 – 2, 75:-, 150:- eller 300:-

20:- färgbricka ”4 Stads Jacken” 500/1000/1500 ökar med 10% av omsättningen

 

18.00 20:- 75 # ”Chansen”

10.000:- på full bricka nr 10

5.000:- på full bricka nr 5

2.500:- på full bricka nr 25, 30, och 40.

1.500:- på full bricka alla övriga nummer.

Rad 1 - 4 ger 50:-.

18.30 10:-, 20:- 75 #”Superdraget”

2500:- på full bricka inom 57 drag, 1250:-

inom 58 drag, 750:-

inom 59 drag,

60 drag och över ger 100:-

Rad 1 – 4 25:-

19.00 5:-, 10:-,20:- 90 # ”500:-/1000:-/2000:-UT”

19.15 10:- 75 # singel ”Tian”

19.30 5:-, 10:-, 20:- 75 # ”Pyramiden”

20.00 5:-, 10:- 90 # ”500:-/1000:- UT”

Söndagar Tillsammans med Sandviken

14:00 20:- 75 #”Dagens första spel”

14.15 20:- 75 # ”18-Spelet”

14.30 20:- 75# färgbricka ”Färgchansen”

15:00 5:-, 10:- ”500:-/1000:- ut”

15.30 10:- 75 # singel ”Färg-Trean”

15.45 10:- 75 # singel ”Tian”

16.00 5:-, 10:- ”500:-/1000:- ut”

16.30 10:-, 20:- ”15.000:- Jacken”

Full bricka på sist utropat nummer 7.500:- på

full bricka nr 1 5.000:- på

full bricka nr 11 2.500:- på

full bricka nr 22, 33 och 44 1.250:- på

full bricka nr 55, 66 och 70

250:- på resterande nummer

Rad 1 - 4 enligt grundvinst lista. Spelas på 75 nummers variantbricka.

17.00 ”Finalspel” första raden 250:- andra raden 250:- och full bricka 1.000:-

17.30 5:- 10:-, 20:- 90# ”Dubbel Peking”

Rad 1-2 50:- / 100:- / 200:-

Full bricka 300:- / 600:- / 1200:-

18.00 20:- 75 # ”Chansen”

18.30 10:- 75# singel ”Tian”

19.00 5:-, 10:-, 20:- 90# ”500:-/1000:-/2000:- ut”

19.30 5:-, 10:-, 20:- 75 # ”Pyramiden”

20.00 5:-, 10:- 90 # ”500/1000:- ut”