Vardag 11.00 -12.00

 

Utspel 500/1000 90# 5:-/10:-

 

7:an 75 # 15:-

 

Krysset 75# 10:-

 

200 ut 90# 10:-

 

Singelspelet 75 singel 15:-

 

Rövaren 75# 10-20-30

 

 

Vi spelar enradersspel från kl 09.30 till 10.50 vardagar

 

Lördagar 10 -17

 

Krysset 75# 10

Färgchansen 75# 20

Rövaren 75# 10-20-30

Singelspelet Singel 15

Regnbågen Färgbricka20

Färg-trean Singel 10

Multi-Jacken 75# 10-20-30

Skattkistan Singel10

Färg-byggen Färgbricka20

3 * 300 Ut 90 # lägg 10:-

 

Fasta tider Lördagar

Utspel 500/1000 90# 5:- 10:-

10.00- 11.00 - 12.00- 14.00 - 16.00

11.30 Udda eller jämnt

12.30 Noll-lodis 75# 5:-,10:-,15:-,20:-

13.30 18-spelet 75# 20:-

14.30 Färg-lodis Färbricka 20:-

15.00 500/1000/2000:- ut

15.30 1000 ut inom 59

 

Vardagar samspelar vi med Sandviken Bingo 12.00 - 20.00

 

 

Rullande spelplan

5:-, 10: -, 20:-1. ”100 ut” Radvinster, rad 1-2 25:-. Spelas på 90 nummers

singelbricka.

 

10:-, 20:-, 30:-2. ”Triangeln”

Vid bingo på ojämnt nummer utfaller vinsten på full bricka

enligt följande:

500:- på nr 1

400:- på nr 3, 5, 7

300:- på nr 9, 11, 13, 15, 17

200:- på nr 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

150:- på nr 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

100:- på nr 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75.

Bingo på jämna nummer ger radvinst efter grundvinstlista.

Spelas på 75 nummers variantbricka.

15:- 3. ”Singelspelet” Full bricka inom 59 drag ger 3000:-,

inom 60 drag 1500:-, inom 61 drag 500:- och inom

62 drag 200:- annars 100:-.

Spelas på 75 nummers singelbricka.

 

5:-, 10:-, 20:-4. ”Peking”

Rad 1-2 25:- / 50:- / 100:-

Full bricka 150:- / 300:- / 600:-

Spelas på 90 nummers singelbricka

10:- 5. ”Skattkistan”

Om en eller flera spelare erhåller bingo på full bricka

inom 63 drag får den vinnaren som har lägst slutsiffra i

vinnande brickas slutnummer välja en låda bland totalt

12 ”lådor”. Vid flera vinnare delas sedan den erhållna

vinsten. Vinsterna ligger slumpmässigt och består av

följande vinster:

3 st vinster á250:-

3 st vinster á300:-

1 st vinst á400:-

1 st vinst á500:-

1 st vinst á600:-

1 st vinst á700:-

2 st vinster á 1000:-

I vilken låda de olika vinsterna ligger i bestäms av utropsdatorn.

Utspelad vinst kan ej väljas på nytt. När alla 12 vinsterna spelats ut

ersätts de med 12 st. nya vinster. Full bricka över 63 drag ger 100:-

Rad 1-4 ger 20:-

Spelas på 75 nummers singelbricka

 

10:- 20:- 30:- 6. ”Rövaren” Full bricka inom 59 drag ger 1000:-, 2000:- eller

3000:- annars enligt grundvinstlista.

Rad 1. Inom 10 drag 100/200/300 detta drag höjs med

1 drag / speldag.

Rad 2.Enligt grundvinstlista

Rad 3.Inom 40 drag 400/800/1200

Rad 4.Enligt grundvinstlista

Spelas på 75 nummers variantbricka

 

 

 

Samspel med Uddevalla, Vardagar

Fasta spel

12.00 20:- ”Dagens första spel” 1000:- - 1500:- spelas ut. Full bricka

vid fler än 80 brickor sålda ger 1500:-, upp till och med 80

brickor ger 1000:-

Rad 1-4 ger 25:-

Spelas på 75 nummers variantbricka.

12.30 10:-, 20:-”15.000:- Jacken”

Full bricka på sist utropat nummer 7.500:- på full bricka nr 1

5.000:- på full bricka nr 11

2.500:- på full bricka nr 22, 33 och 44 1.250:- på full bricka nr 55, 66 och 70

250:- på resterande nummer

Rad 1 - 4 enligt grundvinst lista.

Spelas på 75 nummers variantbricka.

12.45 10:-”Tian”

Alla rader ger 100:-

Full bricka inom 57 drag ger Jackpott som startar på 1.000:-

och ökar med 10% av intäkten.

Max värde 44.000:-

Spelas på 10:- singelbricka

 

13.00 5:- 10:-”500:-/1000:- UT” spelas på 90 nummers singelbricka

Brickpris Rad 1 Rad 2 Full bricka

5:- 25:- 25:- 500:-

10:- 50:- 50:- 1000:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasta spel

13.30 10:- ”Färg-Trean” Full bricka inom 62 drag ger chansen att välja

lådor (vid fler vinnare får den med lägst slutsiffra välja

lådor). Vinsten delas lika mellan vinnarna.

Bakom lådorna döljer sig vinster som är färgmarkerade

med tre olika färger (4*3=12 lådor). Så länge vinnaren

får olika färg på lådorna får man välja en till låda. Vinnaren

erhåller den sammanlagda summan av de lådor som har

olika färg. Väljs låda två och har samma färg som nummer

ett erhåller man bara vinst från låda nummer ett.

Väljs låda tre och har samma färg som antingen

nummer ett eller två erhålls ingen vinst från låda tre.

Lådor som inte betalats ut vänds tillbaka medan lådor

som betalats ut inte vänds.

Efter fyra vinstomgångar laddas lådorna om med nya

slumpmässiga positioner.

Jackpottvinster är 4*200, 4*400 och 4*800

 

Rad 1-4 ger 20:-

Full bricka över 62 drag ger 100:-

Spelas på 75 nummers singelbricka

 

14.00”Linkbingo”

 

14.15 5:-, 10:-,20:-”500:-/1000:-/2000:-UT” spelas på 90 nummers läggbricka

Brickpris Rad 1 Rad 2 Full bricka

5:- 25:- 25:- 500:-

10:- 50:- 50:- 1000:-

20:-100:- 100:- 2000:-

14.30 20:-”Färgchansen”

Full bricka på rosa ger 150:-, på gul 300:- och på blå

450:-

Rad 1 – 4 enligt grundvinstlista.

Spelas på 75 nummers färgbricka.

 

15.00 5:- 10:-”500/1000 UT” spelas på 90 nummers singelbricka

15.30 10:-”Färg-Trean”

16.00 5:-, 10:-”500:-/1000:- UT” spelas på 90 nummers singelbricka

16.30 10:-”Tian”

 

 

 

 

Fasta spel

17.00 5:-, 10:-”500:-/1000:- UT” spelas på 90 nummers singelbricka

17.30 10:-, 20:- ”Superdraget” 2500:- på full bricka inom 57 drag, 1250:-

inom 58 drag, 750:- inom 59 drag, Övriga nummer ger

200:-

Rad 1 – 4 25:-

Spelas på 75 nummers variantbricka.

18.00 20:- ”Chansen”

10.000:- på full bricka nr 10

5.000:- på full bricka nr 5

2.500:- på full bricka nr 25, 30, och 40. 1.500:- på full bricka alla övriga nummer.

Rad 1 - 4 ger 50:-.

Spelas på 75 nummers variantbricka.

18.30 10:-”Tian”

19.00”Linkbingo”

19.10 5:-, 10:-,20:-”500:-/1000:-/2000:-UT” spelas på 90 nummers singelbricka

19.30 5:-, 10:-, 20:- ”Pyramiden”

 

20.00 5:-, 10:-”500:-/1000:- UT” spelas på 90 nummers singelbricka

 

Söndagar

Tillsammans med Uddevalla

14:10 20:- ”Dagens första spel”

14.30 20:-”Färgchansen”

15:00 5:-, 10:-”500:-/1000:- ut”

15.30 10:- ”Färg-Trean”

15.45 10:-”Tian”

16.00 5:-, 10:- ”500:-/1000:- ut”

16.30 10:-, 20:-”15.000:- Jacken”

Full bricka på sist utropat nummer 7.500:- på full bricka nr 1

5.000:- på full bricka nr 11

2.500:- på full bricka nr 22, 33 och 44 1.250:- på full bricka nr 55, 66 och 70

250:- på resterande nummer

Rad 1 - 4 enligt grundvinst lista.

Spelas på 75 nummers variantbricka.

 

17.00 ”Finalspel” första raden 250:- andra raden 250:-

och full bricka 1.000:-

17.30 5:- 10:-, 20:-”Dubbel Peking”

Rad 1-2 50:- / 100:- / 200:-

Full bricka 300:- / 600:- / 1200:-

Spelas på 90 nummers singelbricka

18.00 20:- ”Chansen”

18.30 10:-”Tian”

19.00”Linkbingo”

19.10 5:-, 10:- ”500:-/1000:-/2000:- ut”

19.30 5:-, 10:-, 20:-”Pyramiden”

20.00 5:-, 10:-”500/1000:- ut”