Om

Vår styrelse består av medlemmar från ägarföreningarna.

Strid, Sten-Göran Styrelseordförande

Andersson, Katarina Ordinarie ledamot

Isaksson, Mats Ove Ordinarie ledamot

Olsson, Görel Ordinarie ledamot

Robertsson, Morgan, Ordinarie ledamot

Rydell, Bengt Ordinarie ledamot

TILLSYNSBEFATTNINGAR

Carlén, Patrik Revisor Roger Karlsson Revisionsbyrå

ÖVRIGA BEFATTNINGAR

Dahlborg, Leif firmatecknare

Lotteriföreståndare

 
 
 

Copyright © All Rights Reserved.